top of page
PB Diagnostic plug​ Alarm 

Zařízení PB Diagnostic Plug může být připojeno do kteréhokoliv PROFIBUS nódu a kontinuálně monitorovat veškerou datovou komunikaci a sledovat výskyt typických komunikačních chyb. Chyby jsou přímo indikovány na stavových LED a mohou být reportovány přes alarmní kontakty do nadřazeného systému. Tak se lze vyhnout potencionálním technickým problémům a vyloučit nečekané odstávky. Náklady na servisní a údržbu mohou být lépe plánovány. 

Baud rate se nastavuje na přepínači a podporuje celou škálu od  9.6 Kbit/s do 12 Mbit/s. Automatické rozpoznání baud rate je také možné. Pokud jsou na PROFIBUSu detekovány chyby tak alarmní kontakty generují 1s puls. Error messages mohou být dekódovány na připojeném nadřazeném systému počítáním impulsů. Chybové hlášky lze kdykoliv resetovat integrovaným tlačítkem.

  • externí power supply není zapotřebí, zařízení je napájeno přímo z Profibusu. Low power 40 mA (což je méně než PROFIBUS minimální defaultní hodnota 50 mA)

  • analyzování kompletní datové komunikace a triggering typických chyb na PROFIBUSu, jako jsou vadné telegramy, retransmissions, diagnostické messages

  • status nebo error jsou indikovány integrovanými LED.

 

Order Number

Article

100177

PB Diagnostic Plug

bottom of page