top of page
PROFIBUS Monitor (BC-502-PB)
 

nepřetržitě monitoruje PROFIBUS DP sítě díky nastavitelným limitům různých událostí. Monitor umí:

 

  • zjistit vadné rámce (frames)

  • sledovat odchylky od normálního průběhu cyklů

  • zjistí ztrátu dostupných uzlů

  • zaznamenává změny v zatížení sítě

 

Jakmile je některý z nastavených limitů za jednotku času překročen, spustí se alarm, který PROFIBUS Monitor zaznamená a odešle pro příslušné PLC signál nebo informaci SNMP agentovi. Monitor ukládá až 100 alarmů do databáze alarmů. Každý z nich může být dále zpracován za pomocí produktu Softing NetSpector.

U každého alarmu může být vyšetřován důvod vzniku aniž by to narušilo chod sítě.

Touto cestou sledování a odstraňování drobných odchylek od běžného provozu můžete zamezit narůstání jejich počtu, zvětšování odchylek až po vznik vážného problému v síťové komunikaci, který může skončit výrobním prostojem nebo ztrátou výroby.

 

Plánování preventivních procesů údržby.

Data získaná z analýz příčin jednotlivých událostí můžou být jednoduše použita jako výchozí hodnoty pro celkovou strategii údržby. To snižuje vytížení operátora, který by jinak musel v případě alarmu zasahovat. Ve výsledku lze jednotlivé preventivní činnosti údržby provádět během plánovaných rutinních přerušení provozu a to díky hodnotám, které byly získány během provozu.

 

Jednoduché nasazení.

Používání PROFIBUS Monitoru nemá žádný vliv na provoz sítě, vytížení linky, na zasílaná data ani nezpůsobuje rušení (interference).

Po připojení do sítě PROFIBUS Monitor okamžitě začíná sledovat síť. Telegramy jsou nadále přenášeny dokonce i v případě výpadku proudu na zařízení. Pro instalaci a uvedení sítě do provozu (commissioning report) Vám stačí pouze základní znalosti. Kompletní konfiguraci PROFIBUS Monitoru lze provést přes ethernet pomocí web serveru. Webové rozhraní nabízí také grafické zobrazení získaných hodnot, informací a individuálního nastavení.

bottom of page